Wednesday, January 02, 2008

ஈராக் போர், உலகலாவிய வறுமை, பட்டினிச்சாவு போன்றவற்றிற்கான உண்மை காரணம்-Corporatocracy

இன்றைய உலகில் ஏற்படும் அடிப்படை பிரச்சனைகளான போர்,வறுமை,பட்டினி
போன்றவற்றிற்கான மூல காரணத்தை ஜான் பெர்க்கின்ஸ் அழகாக விளக்குகிறார்.MNC எவ்வாறு
வளரும் நாடுகளின் அரசியல்வாதிகளோடு சேர்ந்து மக்கள் வாழ்வை சீரழிக்கிறது என்பதை
"Confessions of an Economic Hit Man" என்ற தனது புத்தகத்தில் அழகாக
எழுதியிருந்தார்.பேராசை பிடித்த இந்த corporations அணுகுமுறையை இந்த வீடியோவில்
அழகாக விவரிக்கிறார்.
முதலில் பணத்தாசை காட்டி நாட்டின் தலைவர்களை தன் பக்கம் இழுப்பார்கள்.
அது முடியவில்லை என்றால் கொலை மிரட்டல் விடப்படும்.
இந்த வேலையை செய்பவர்கள் Economic Hitman எனப்படுவோர். ஒரு காலத்தில் இந்த
ரகத்தை சேர்ந்தவர் John Perkins. இவர் பெட்ரோலை டாலரில் மட்டும் விற்க சவுதி
அரேபியாவுடன் பேச்சி நடத்தியதில் முக்கியமானவர்.அந்த முடிவின் முக்கியத்துவத்தை இந்த
பதிவில் காணலாம்.
அதற்கு அந்த தலைவர்கள் மசியவில்லை என்றால், Jackals என்ப்படும் கொலையாளிகள்
அனுப்பபடுவர்.
கொலையாளிகள் மூலமும் கொல்ல முடியவில்லை என்றால் கடைசியில் ராணுவம்(ஈராக்கில்
நடந்தது) அனுப்பபடும்.
சமூக அக்கறை உள்ளவர்கள் அனைவறும் இந்த வீடியோவை கட்டாயம் பார்க்க
வேண்டும்
.
முதல் பகுதியில் ஈராக் மற்றும் பெட்ரோல் அரசியலை விளக்குகிறார்.இரண்டாவது வீடியோவில் தென் அமெரிக்க நாடுகளில் நடக்கும் அரசியலை விவரிக்கிறார் .
மூன்றாவது வீடியோவில் நாம் என்ன செய்யலாம் என்று விளக்குகிறார்.

30 comments:

Anonymous said...

good one

சதுக்க பூதம் said...

Thanks for the comment

அறிவன் /#11802717200764379909/ said...

A classic revelation of USA methods on the rest of the world.
But how could Perkins survive if the methods of CIA are so clinical?

சதுக்க பூதம் said...

அறிவன்,கருத்துக்கு நன்றி

//But how could Perkins survive if the methods of CIA are so clinical?//
Lots of rational thinkers are allowed to live in US like chomsky.
Unless his thoughts/words makes big negative impact(practical) on capitalist, nobody cares in US .
He supports democratic "capitalism".

maduraikkaran said...

Dear all

in my windows XP IBM cntrino laptop with IE6 i am not able to view the video. please help with your suggestion.

Regret the trouble and inconveniance

அறிவன் said...

அறிவன் அவர்களுடைய இந்த comment நான் publish செய்தும் வரவில்லை. எனவே அவருடைய பெயரில் நான் மீண்டும் இட்டு publish செய்கிறேன்

Hello,
There is an underlying point of difference in the article.
Why the oil consuming countries need to export goods for the sake of getting dollar.
As you said they need dollar to buy oil,which they can straight away buy from treasury markets..
Why they need to choose a distant route of exporting at the terms of USA & get dollar?
Don't you think it is a bit unacceptable view?
It is on the other way actually..Countries like china & Japan has lot of productivity.For their commercial vilability they have to llok for markets..
During Second world war USA sell lot of arms and infrastructure for europian countries and in turn had made lot of wealth.
Aftermath they concentrate mainly on technology,arms & scientific inventions whereas common things like cloths,toys were taken from countries who offer them...
Here comes China & japan's part to sell things to have their commerce good..

Give me your opinion..

அறிவன் /#11802717200764379909/ said...

சதுக்கபூதம்(நல்ல பெயர் !!!!),
கமெண்டுகளை தனித் தனியாகத்தான் இணைக்கிறேன்..

சதுக்க பூதம் said...

//Why the oil consuming countries need to export goods for the sake of getting dollar.
As you said they need dollar to buy oil,which they can straight away buy from treasury markets..
Why they need to choose a distant route of exporting at the terms of USA & get dollar?//

US won't give treasury bond free to any country. If you want to buy something, you need to pay something. We are paying dollar to buy treasury bond.They will give bond only for $. That is the whole idea behind petro dollar politics.

//Countries like china & Japan has lot of productivity.For their commercial vilability they have to llok for markets..//
That is partially true. Real value of their money is kept low in order to accumilate $. That is because $ is common currency of world. It made to common currency before 1970's because of its inherant strength and convertibility of $ to gold. After that Nixon's ammendment, $ plays as a world currency because petrol sold only for $.That is unacceptable. If that petrol-$ link lost, no country will try to export US in large scale. In fact China/Japan money value will be comparitively high as it has its inherant strength.

//During Second world war USA sell lot of arms and infrastructure for europian countries and in turn had made lot of wealth.//
I accept it.

//Aftermath they concentrate mainly on technology,arms & scientific inventions whereas common things like cloths,toys were taken from countries who offer them...//
That is true. But USA competes against Europe with the power of petro dollar. Europe also does the same thing. Apart from IT, europe is more competitive than USA.They don't have the luxary of over spending (US does with petro dollar). India,china and Japan has to concentrate more on accumilating dollar to run day today business. So they need to concentarte more on servicing US rather than investing on innovation.

சதுக்க பூதம் said...

This may be due to IE security settings.
maduraikkaran, Can you able to see Youtube videos?
If you can see it, please check the following links
http://www.youtube.com/watch?v=oARBdBtGenM
http://www.youtube.com/watch?v=GAqG51uwzMI
http://www.youtube.com/watch?v=l22O33KyWa4

சதுக்க பூதம் said...

அறிவன் ,Really very good and laborious work!

நட்டு said...

Article sounds good.Seems to be getting into next phase of blogging.keep it up.

அறிவன் /#11802717200764379909/ said...

>>>>>>>>>.
//Why the oil consuming countries need to export goods for the sake of getting dollar.
As you said they need dollar to buy oil,which they can straight away buy from treasury markets..
Why they need to choose a distant route of exporting at the terms of USA & get dollar?//

US won't give treasury bond free to any country. If you want to buy something, you need to pay something. We are paying dollar to buy treasury bond.They will give bond only for $. That is the whole idea behind petro dollar politics.
>>>>>>>>

I meant treasury route as buying $ in open treasury/currency market..
They haven't to choose a distant route of manufacturing just to accumulate $..so my CONTENTON is that since inherently they have the manufacturing capacity for the USA markets,they do exports,not JUST FOR getting $.
But majaority of their earnings go to USA back becuase of intelligent deal USA has with saudi arabia.....

சதுக்க பூதம் said...

நட்டு, Thanks for your encouragement

சதுக்க பூதம் said...

//I meant treasury route as buying $ in open treasury/currency market..
They haven't to choose a distant route of manufacturing just to accumulate $..so my CONTENTON is that since inherently they have the manufacturing capacity for the USA markets,they do exports,not JUST FOR getting $.
But majaority of their earnings go to USA back becuase of intelligent deal USA has with saudi arabia.....
//

Now I understand what do u want to say.
What i mean is,
if US $ is not common currency due to petrol-$ link,
1)economy of Countries with inherant strength in natural resources(third world countries) and countries who has competitiveness in manufacturing and services will soar.Now they are in bad need of $, so they make their resources more cheap to get $. Because now $ is more precious than whatever resource,they have.
POSSIBLE impact would be,american may need to spend more money to buy things than before and thirld world/developing world may grow well.
US can not spend uncontrollable expenditure on wars and military

Now US money value is less.It reduces interest rate. But still inflation is not a problem in US. This will not happen.
US has to tax corporations more and they can not spend more on innovation.

What do u think about this view?

அறிவன் /#11802717200764379909/ said...

>>>>>>>>>>>>>>>
//I meant treasury route as buying $ in open treasury/currency market..
They haven't to choose a distant route of manufacturing just to accumulate $..so my CONTENTON is that since inherently they have the manufacturing capacity for the USA markets,they do exports,not JUST FOR getting $.
But majaority of their earnings go to USA back becuase of intelligent deal USA has with saudi arabia.....
//

Now I understand what do u want to say.
What i mean is,
if US $ is not common currency due to petrol-$ link,
1)economy of Countries with inherant strength in natural resources(third world countries) and countries who has competitiveness in manufacturing and services will soar.Now they are in bad need of $, so they make their resources more cheap to get $. Because now $ is more precious than whatever resource,they have.
POSSIBLE impact would be,american may need to spend more money to buy things than before and thirld world/developing world may grow well.
>>>>>>>>>>>>>>>


USA need to pay more $ only when the other currency is stronger,not while they are WEAKER..
For instance say:100 yuvan buys $50 normally,china had made it's currency at HIGHER VALUR ARTIFICIALLY as say: 100 yuvan buys $60.
Now USA pressurised china because of this factor, to peg dollar with Yuvan in open market...I guess this happened during end of 2006..
Now the inherent strenght of currencies are decided by treasury/currency market strength..


>>>>>>>>>
Now US money value is less.It reduces interest rate. But still inflation is not a problem in US. This will not happen.
US has to tax corporations more and they can not spend more on innovation.

What do u think about this view?
>>>>>>>>>>


There are many factors now for the weakness of $ viz. countries like china have started de-investing their US $ bonds, Euro & Pound are becoming stronger etc..
Since USA started to realise that they cannot rely for too long with saudi arabia deal of 'Oil only in $ price' they started their own massive exploration trails in USA(So far USA never touched OIL reserves under theit own land & sand).
But now because of some country muslim bombers started to make mighty USA bent to ite knees,there is a compelling feel to come out of petro-dollar policy and OPEC politics.........

Guess this itself is a matter of another post......

K.R.அதியமான். 13230870032840655763 said...

You cannot genralise that all MNCs are evil and unethical. there are all types and varieties. this kind of gross generalisation without indepth understanding about economics usually plays into the hands of 'socialists' who threw out IBM (along with Coke) from India in 1977. and IBM went to China and Thailand to put up its manufacturing units, while we lost a valubale decade...

suppose if MS, IBM, Grundfoss pumps, Nokia, Siemens, GE,etc are thrown out of India (since they are the forefront of exploitative
'imperialism') then will we be better off ?

MNCs create wealth, employment, spread technologies, and the tax they pay helps local govts to spend on welfare, etc. If we had continued our closed door policy (like until 80s) then probably we would not be blogging now here. (with google and PCs and cheap telecom, etc). and Bajaj auto (scooters) were a monopoly (and salesman's dream and a consumer's nighmare) until we allowed MNCs Suzuki, Honda, etc into India. there was loooong waiting list and a black market premium to buy scooters until 80s. pls ask some elders about this 'import subsitution economic model' practised then...

and clothing is now very cheap and abundant when comapared to those days due to the dramatic rise of RIL and polyester industries. until then there was acute demand and black market for cloth, cement, etc due to our stupid contols and polices. Pls ask your grandparents..

We poured our scarce govt money (and most of it borrowed or printed) into Bilai steel, etc while refusing permission for US steel, etc entry into India in the 50s with disastorous results. while there was second rate steel at high costs (due to inherent corruption and inefficieny in the govt PSUs), we also had to face 20 % inflation due our deficts to fund such white elephants. suppose if govt had allowed MNCs from 1947,with no PSUs, deficts and with low taxes, then we would be much much prosperous and less poor than otherwise. Govt shoudl have concentrated only on health care, education, irrigation and population control. then we would certainly would have reduced poverty to very great extent than otherwise..

and Petro dollars : i understand that term as the USD earned as royalties by middle east nations that are invested in US T-bills ,etc. Until WW2, Sterling pound was the reserve currency of the world due to British empire and domination. Since then, US economy grew into world's largest and richest in the world. and a currency has to earn the trust of the world for it become the reserve currency. no amount of arm twisting or 'strategy' can do this ; only the inherent strength and stabilty of the currecny issuing nation's economy and politics (free democracy) determine this.

US dollar will weaken because of US trade deficts and US fiscal deficts which are into trillions. and inflaion and interest rates are proportional to this deficts. since most exporting economies like China, Japan and others do not want to see their currencies appreciating before USD they try to hold the exchange rates. Asian central banks have invested trillions of their dollar reserves into US T-bills, etc. there is no US browbeating others into this.
exporters can trade in Euros if they wish. but this is more complex and more issues are there..

சதுக்க பூதம் said...

Thanks for ur constructive argument

//USA need to pay more $ only when the other currency is stronger,not while they are WEAKER..
For instance say:100 yuvan buys $50 normally,china had made it's currency at HIGHER VALUR ARTIFICIALLY as say: 100 yuvan buys $60.
//

Transaction for the treasury bond happens with $, not with $-Yuan.They need to pay $ to buy bonds. I don't think that Yuan value won't impact on this transaction.

//Now USA pressurised china because of this factor, to peg dollar with Yuvan in open market...I guess this happened during end of 2006..
Now the inherent strenght of currencies are decided by treasury/currency market strength..
//

This is true. If Yuan value strengthened, American products will be more competitive(theoritically).US expects that their trade deficit may reduce because of that.I feel that it will only make shift for US corporation for imported goods from china to other countries.

//There are many factors now for the weakness of $ viz. countries like china have started de-investing their US $ bonds, Euro & Pound are becoming stronger etc..
Since USA started to realise that they cannot rely for too long with saudi arabia deal of 'Oil only in $ price' they started their own massive exploration trails in USA(So far USA never touched OIL reserves under theit own land & sand).
But now because of some country muslim bombers started to make mighty USA bent to ite knees,there is a compelling feel to come out of petro-dollar policy and OPEC politics.........

Guess this itself is a matter of another post......//

You are correct. i am writting about it in my next post. Shift of financial global power, where petrodollar goes ,

சதுக்க பூதம் said...

K.R.அதியமான் thanks for ur comment.

I think that You didn't understand my views properly.
I am not against MNC which provides jobs thr' services sector/manufacturing which uses our human resources. I will not support if it tries to exploit our natural resources. I am against moving our iron ore/steel industry to MNC which will bribe our politicians and become more profitable by exploiting us.

I am not for your argument that COKE is making indian economy booming and it provides huge employment. Before it comes, lots of local players was there in all places.They provide employment to lakhs of people. Since they are not fully mechanised, lakhs of people employed. Now all those SSI/MSI are lost.You need not check this fact with your grand parents. If you remember ur childhood days, you can infer.

IBM- As i told , That was a bad decision.

//MNCs create wealth, employment, spread technologies, and the tax they pay helps local govts to spend on welfare, etc. If we had continued our closed door policy (like until 80s) then probably we would not be blogging now here. //

I think that you didn't see the video about how MNC operates and exploits. It is not by "Socialist". It is by "CAPITALIST"

//Scooters from MNC//

IF govt allows chinese manufacturer to import bikes to our country, we can get more bikes in cheaper price. They copied all kind of brand's model and duplicated it.So we can get more variety by this. Your argument on bikes may be true.But not for other sectors. (Major car manufacturers are assembling their cars here instead of manufacturing)

I never say that govt should do all the business. RIL is not govt owned but owned mostly by indians.
I never heard blackmarket for cloths!

If MNC's allowed to steel, same thing that appeared for south american countries in the above video might have appeared in india also . MNC won't reduce poverty. It will widen Rich-Poor divide. That is the fact in every part of developing countries in world.

That happened in africa. That happened in south america. That happened in lot of asian economy. That is happening in india now.

In my dollar arasial article, I have mentioned about what exactly petro dollar and how it impacts world economy.

//only the inherent strength and stabilty of the currecny issuing nation's economy and politics (free democracy) determine this.//
I have mentioned in that article that the above is not the real case. In first half of the century, it is true that dollar value is determined by its strength. If their economy is really strong, they should able to repay dollar with gold. Till Nixon amendment in 1970's, they did that. They became bankrupt during nixon period and they denied gold for $. That is the history. After that $ value is maintained by petroleum,Jackals,Economic Hitman, army etc..
I mentioned clearly in my earlier article that $ is stored by asian banks and middle east country as reserve. If its value declines, their asset value will also decline. They are forced to buy more $"papers".
$ IS AMRICA'S MONEY
OTHER'S PROBLEM

Now Middleeast and asian banks started to diversif their assets to other currencies and commodities.

By the way, My main point is not against privatization. But the failure of govt to reduce the rich-poor divide. Inability to give quality education to all section of people.Inability of govt to provide quality healthcare to all.Inability to revive agriculture sector which holds 65% of population. Now govt concentrate welfare 20% upper middle class and rich people, ignoring 80% of population.

Indian industry concentrate only to provide services to western countries.THEY ARE NOT CONCENTRATING ON INNOVATION .THROUGH INNOVATON ONLY, WE CAN SUSTAIN EVEN THIS GROWTH.IF WE DON'T DO THIS, OTHER COUNTRIES WILLEMERGE MORE CHEAPER WITH ENGLISH KNOWLEDGE IN FUTURE.THESE COMPANIES WILL GO TO THOSE COUNTRY.bIG RECESSION WILL COME IN INDIA.NO MNC WILL COME TO HELP US IN THAT TIME.IT IS VERY DANGEROUS TO RELY MORE ON CHEAPER LABOUR AND EGLISH ADVANTAGE FOR LONGER PERIOD

K.R.அதியமான். 13230870032840655763 said...

///I will not support if it tries to exploit our natural resources. I am against moving our iron ore/steel industry to MNC which will bribe our politicians and become more profitable by exploiting us.////

Pls explain how ? Posco can produce at better efficiency and quality than SAIL does in Orissa. You haven't the exposure that i have in PSU operations and corruption and mis-management. Sure Private players bribe. only if the stupid controls and laws are relaxed then there will be no need to bribe anyone for any 'favours' ;

Do you know about the coal mafia in Bihar that extorts every contractor and even officials of Eastern Coal Fields, CIL, etc. And any idea about the 'leakages' within OIL, ONGC, BPCL, etc ?
and try to work for a year in any SAIL unit or Neyweli or TNEB or Co-optex mills and you may know the practical realites, work ethics and costs..

until 1950s, when there were no PSUs or such anti-capital attitude, such mafia and corruption were unheard of.

the arument to throw our coke was used for throwing out IBM too. and coke (even though it is a stupid and dehydrating drink) bottling units are highly hygenic and state of thhe art compared to 'colour' factories of yester years. You haven't seen the inside of such units in the 70s. and those who were thrown out of their jobs and business by Coke didn't starve. the grwoing economy absorbed them in other sectors and jobs. when tractors and powerlooms were first introduced in my place there was similar protests and outcry that they will displace millions of labourers in agri and handlooms. now there is smooth adjustment and my native town of Karur (a big textile exporting boomng town, which supplies around 1 bilion worth of textiles now to Walmart, Ikea, etc). and there is acute shortage of agri labourers for harvest everywhere..

தஞ்சாவூரான் said...

சதுக்கபூதம்,

மிக முக்கியமான பதிவு! அமெரிக்காவின், குள்ளநரித்தனத்தை தோலுரித்துக் காட்டும் மற்றுமொரு வீடியோ!

பகிர்ந்துகொண்டமைக்கு நன்றி!

சதுக்க பூதம் said...

தஞ்சாவூரான், வருகைக்கும், கருத்துக்கும் நன்றி.அந்த புத்தகத்தின் தமிழ் மொழி பெயர்ப்பு கூட தற்போது வெளி வந்துள்ளது

சதுக்க பூதம் said...

//Pls explain how ? Posco can produce at better efficiency and quality than SAIL does in Orissa. You haven't the exposure that i have in PSU operations and corruption and mis-management. Sure Private players bribe. only if the stupid controls and laws are relaxed then there will be no need to bribe anyone for any 'favours' ;
//

To my knowledge, Private sector steel industry is in coutry even before independence(Tata). SO both private and public sector companies are there in steel sector long before. SAIL is one of the successful venture and it got navaratna status. (Even though it crossed bad times).
PLEASE SEE THE VIDEO THAT ARE POSTED IN BLOG.IT EXPLAINS HOW MNC BRIBES/THREATENS and what for it is doing. They will bribe for lesser tax for mineral,land etc. The profit from our resources will go to them.If it is govt owned, it will come to people.
PLEASE SEE THE SOUTH AMERICAN VIDEO IN THE BLOG. What ever u are telling now, that happened there already.Now they are reviving their economy .

//try to work for a year in any SAIL unit or Neyweli or TNEB or Co-optex mills and you may know the practical realites, work ethics and costs..//
You please try to work as a "ECONOMIC HITMEN" for those MNC as you saw in the video.you may know the practical realites, work ethics and costs,bribes,threats etc.
//the arument to throw our coke was used for throwing out IBM too. and coke (even though it is a stupid and dehydrating drink) bottling units are highly hygenic and state of thhe art compared to 'colour' factories of yester years. You haven't seen the inside of such units in the 70s. and those who were thrown out of their jobs and business by Coke didn't starve. the grwoing economy absorbed them in other sectors and jobs. when tractors and powerlooms were first introduced in my place there was similar protests and outcry that they will displace millions of labourers in agri and handlooms. now there is smooth adjustment and my native town of Karur (a big textile exporting boomng town, which supplies around 1 bilion worth of textiles now to Walmart, Ikea, etc). and there is acute shortage of agri labourers for harvest everywhere..
//

If you really think that all people in india properly employed due to elimination of SSI,cottage industries, I don't want to comment on it. I hope that you know the real statistics about starvation death/unemployment etc after liberalization.

Compare quality of parle plants with coke and pepsi.Don't compare with SSI bottling plants

K.R.அதியமான். 13230870032840655763 said...

///The profit from our resources will go to them.If it is govt owned, it will come to people.///

Great idea. So we can nationalise Tata Steel and all other private maga industries so that the profits can come to the 'PEOPLE'. as it is happening in SAIl and ONGC. only here the 'people' means : union leaders, bureacrats, ministers and their cronies and suppliers who are happily minting huge money. i know for a fact that a former NLC chariman has assets worth upwords of Rs.100 crores ; and the amount siphoned off from ONGC and OIL is unimaginbale. that is the sole reason for the keen 'competition' for the minstery of petroloeum by the ruling coalition. Vaalapadi Ramamurthy insited on Petro minstery and got it. Sathish Sharma made billions in the 80s. It is great if our 'people' make great money than if MNCs make filthy profit by expoiting the poor nations.

the IAS officer and others who played a significant part in 'nationalising' coal mines in 1972 recently regretted his actions and admitted that that move is couter productive and has resulted in massive corruption, coal mafia, corrupt trade unionism, nepostism and plain theft by PSU staff and the ministers who control them.

I accept your view that it is better if our PEOPLE 'benefit' from the expoiltation of natural resources than if the likes of Krupps, US Steel Inc or Posco may be allowed to benefit from such greenfield projects.

and there is very famous and notorious union leader of SRMU (s.Railway who owms two engg collages and has assets around 500 crores ; comes to office in a benz with escorts ; if you doubt thenn ask any honest railway employee based in Chennai).

Parle sold its units volounarily for a huge sum. it is the personal right of its founder/owner.

sure there is gross under employment and poor pay in tiny and unorganised sector. that is mainly due to over population, chronic price rise (guess the reason for price rise from 1947) and unemployment. but what are the real reasons and what is the correct solution ?
more taxation and more govt spending ? more controls and bureacracy ? more protectionaism ?

there was no govt PSU before 1947 in steel, coal, etc. and Tatas were doing a good job with TISCO.
US Steel Inc was very much intersted in putting up a green field steel plant in Bihar/ Orissa in 1955. our Socialist congress vehemntly rejected the offer and instead we poured some 100000 crores (at current prices) of BORROWED money into setting up all SAIL units. that borrowed money made poor more poorer than any capitalistic 'expolitation'

The rich are getting richer while the poor are getting poorer. a catchy slogan. indeed this was mainly true in the 50s to 80s due to govt POLICIES.

Pls see :

http://athiyaman.blogspot.com/2007/08/deficit-financing-rajaji-in-swarajya.html

http://athiyaman.blogspot.com/2005/05/on-national-debt.html

I knew about unethcial practises by MNCs and their hitman. but i am more intersted in MNC deals in India and the corruption that it entails mainly due to the remanants of 'socilaistic' controls and regulations that still exisit here. the key word is
'vested interests' who hide behind people like you to shield their status quo and 'rent' seeking agenda. there is powerful lobby that wants Bihlai steel to remain as it is forever. i knew about 'workers' who sleep during shifts in MRL chennai and purchase managers who amass a fortune in short spans.

For e.g the telecom minster Raja and DMK has been 'purchased' by Rel comm while airtel and Tatas are fighting the lobby with equally nefarious methods. we have been arguing since 90s that telecom misntry should be pruned or even abolished and from the begining there should have been free issue of all india licenses, with anyone (incl MNCs) allowed freely to start their buisness. The crucial spectrum (bandwidth) should have been auctioned in a phased manner to the highest bidders and the huge amount garnered exclusicely used to subsidise rural telecom connectivty, etc. there should have been no license circles or tenders or negotiations with govt.
and TRAI and BSNL management are routinely bribed (in billions) by all private players to curry favours , or to delay expanison by BSNL, etc. the new private telecom cos should have been instructed to deal and bargain with BSNL and MTNL to use its infrastructure as in independent entity right from the beginning. more 'control' or regulating authority means more hands to bribe and block competition.

it is the same in all mixed economy sectors.

Can you show any example of a MNC hitman dealing within developed nations. For e.g if Toyoto wants to put up a new factory within US or in UK ? Toyoto (an MNC) need not employ such nefarious methods within US or in Germany (and vice versa) since the existing setup within such matured democrasies and free makerts with strict legal structures make such actions unneccessary and costly. ENRON bosses and executives were fined and jailed in US for crooked activites. such corrective meachanism exists there. (though there is still lot more fine tuning required).

only when MNCs and others have to deal with corrupt and controlled economies of S.Aamerica, Asia, Africa (and even the psot 1991 Russia and Eastern Europe where the corrupt set is still largely intact) do they have to indulge in such crooked actions.

the crux of the problem is the past history and present set up of such developing nations and ethical practises.

Anonymous said...

prophecy on future about 2000 years before:


"நான் கடற்கரை மணலின்மேல் நின்றேன். அப்பொழுது சமுத்திரத்திலிருந்து ஒரு மிருகம் எழும்பிவரக் கண்டேன.

பெருமையானவைகளையும் தூஷணங்களையும் பேசும் வாய் அதற்குக் கொடுக்கப்பட்டது;ஒவ்வொரு கோத்திரத்தின்மேலும் பாஷைக்காரர்மேலும் ஜாதிகள்மேலும் அதற்கு அதிகாரங்கொடுக்கப்பட்டது.அது சிறியோர், பெரியோர், ஐசுவரியவான்கள், தரித்திரர், சுயாதீனர், அடிமைகள், இவர்கள் யாவரும் தங்கள் தங்கள் வலதுகைகளிலாவது நெற்றிகளிலாவது ஒரு முத்திரையைப் பெறும்படிக்கும்,மிருகத்தின் முத்திரையையாவது அதின் நாமத்தையாவது அதின் நாமத்தின் இலக்கத்தையாவது தரித்துக்கொள்ளுகிறவன் தவிர வேறொருவனும் கொள்ளவும் விற்கவுங் கூடாதபடிக்கும் செய்தது.

and the end of that power also prophesied like this


மகா பாபிலோன் விழுந்தது! விழுந்தது! அது பேய்களுடைய குடியிருப்பும், அசுத்த ஆவிகளுடைய காவல்வீடும், அசுத்தமும் அருவருப்புமுள்ள சகலவித பறவைகளுடைய கூடுமாயிற்று.

3. அவளுடைய வேசித்தனத்தின் உக்கிரமான மதுவை எல்லா ஜாதிகளும் குடித்தார்கள்; பூமியின் ராஜாக்கள் அவளோடே வேசித்தனம்பண்ணினார்கள்; பூமியின் வர்த்தகர் அவளுடைய செல்வச்செருக்கின் மிகுதியினால் ஐசுவரியவான்களானார்கள் என்று விளம்பினான்.

4. பின்பு, வேறொரு சத்தம் வானத்திலிருந்து உண்டாகக் கேட்டேன். அது: என் ஜனங்களே, நீங்கள் அவளுடைய பாவங்களுக்கு உடன்படாமலும், அவளுக்கு நேரிடும் வாதைகளில் அகப்படாமலும் இருக்கும்படிக்கு அவளைவிட்டு வெளியே வாருங்கள்.

5. அவளுடைய பாவம் வானபரியந்தம் எட்டினது, அவளுடைய அநியாயங்களை தேவன் நினைவுகூர்ந்தார்.

6. அவள் உங்களுக்குப் பலனளித்ததுபோல நீங்களும் அவளுக்குப் பலனளியுங்கள்; அவளுடைய கிரியைகளுக்குத்தக்கதாக அவளுக்கு இரட்டிப்பாகக் கொடுத்துத் தீருங்கள்; அவள் உங்களுக்குக் கலந்துகொடுத்த பாத்திரத்திலே இரட்டிப்பாக அவளுக்குக் கலந்துகொடுங்கள்.

7. அவள் தன்னை மகிமைப்படுத்தி, செல்வச்செருக்காய் வாழ்ந்ததெவ்வளவோ அவ்வளவாய் வாதையையும் துக்கத்தையும் அவளுக்குக் கொடுங்கள். நான் ராஜஸ்திரீயாய் வீற்றிருக்கிறேன்; நான் கைம்பெண்ணல்ல, நான் துக்கத்தைக் காண்பதில்லையென்று அவள் தன் இருதயத்திலே எண்ணினாள்.

8. ஆகையால் அவளுக்கு வரும் வாதைகளாகிய சாவும் துக்கமும் பஞ்சமும் ஒரே நாளிலே வரும்; அவள் அக்கினியினாலே சுட்டெரிக்கப்படுவாள்; அவளுக்கு நியாயத்தீர்ப்புக் கொடுக்கும் தேவனாகிய கர்த்தர் வல்லமையுள்ளவர்.

9. அவளுடனே வேசித்தனஞ்செய்து செல்வச்செருக்காய் வாழ்ந்த பூமியின் ராஜாக்களும் அவள் வேகிறதினால் உண்டான புகையைக் காணும்போது அவளுக்காக அழுது புலம்பி,

10. அவளுக்கு உண்டான வாதையினால் பயந்து, தூரத்திலே நின்று: ஐயையோ! பாபிலோன், மகாநகரமே! பலமான பட்டணமே! ஒரே நாழிகையில் உனக்கு ஆக்கினை வந்ததே! என்பார்கள்.

11. பூமியின் வர்த்தகர்களும் தங்கள் தங்கள் சரக்குகளாகிய பொன்னையும், வெள்ளியையும், இரத்தினங்களையும், முத்துக்களையும், சல்லாவையும், இரத்தாம்பரத்தையும், பட்டாடைகளையும், சிவப்பாடைகளையும்,

12. சகலவித வாசனைக் கட்டைகளையும், தந்தத்தினால் செய்திருக்கிற சகலவித வஸ்துக்களையும், விலையுயர்ந்த மரத்தினாலும் வெண்கலத்தினாலும் இரும்பினாலும் வெள்ளைக் கல்லினாலும் செய்திருக்கிற சகலவித வஸ்துக்களையும்,

13. இலவங்கப்பட்டையையும், தூபவர்க்கங்களையும், தைலங்களையும், சாம்பிராணியையும், திராட்சரசத்தையும், எண்ணெயையும், மெல்லிய மாவையும் கோதுமையையும், மாடுகளையும், ஆடுகளையும், குதிரைகளையும், இரதங்களையும், அடிமைகளையும், மனுஷருடைய ஆத்துமாக்களையும் இனிக் கொள்வாரில்லாதபடியால், அவளுக்காக அழுது புலம்புவார்கள்.

14. உன் ஆத்துமா இச்சித்த பழவர்க்கங்கள உன்னைவிட்டு நீங்கிப்போயின; கொழுமையானவைகளும் சம்பிரமமானவைகளும் உன்னைவிட்டு நீங்கிப்போயின; நீ அவைகளை இனிக் காண்பதில்லை.

15. இப்படிப்பட்டவைகளைக் கொண்டு வர்த்தகம்பண்ணி அவளால் ஐசுவரியவான்களானவர்கள் அவளுக்கு உண்டான வாதையினால் பயந்து, தூரத்திலே நின்று;

16. ஐயையோ! சல்லாவும் இரத்தாம்பரமும் சிவப்பாடையும் தரித்து, பொன்னினாலும் இரத்தினங்களினாலும் முத்துக்களினாலும் சிங்காரிக்கப்பட்டிருந்த மகா நகரமே! ஒரு நாழிகையிலே இவ்வளவு ஐசுவரியமும் அழிந்துபோயிற்றே! என்று சொல்லி, அழுது துக்கிப்பார்கள்.

17. மாலுமிகள் யாவரும், கப்பல்களில் யாத்திரை பண்ணுகிறவர்கள் யாவரும், கப்பலாட்களும், சமுத்திரத்திலே தொழில்செய்கிற யாவரும் தூரத்திலே நின்று,

18. அவள் வேகிறதினால் உண்டான புகையைப் பார்த்து: இந்த மகா நகரத்திற்கொப்பான நகரம் உண்டோ என்று சத்தமிட்டு,

19. தங்கள் தலைகள்மேல் புழுதியைப்போட்டுக்கொண்டு: ஐயையோ, மகா நகரமே! சமுத்திரத்திலே கப்பல்களையுடைய அனைவரும் இவளுடைய உச்சிதமான சம்பூரணத்தினால் ஐசுவரியவான்களானார்களே! ஒரு நாழிகையில் இவள் பாழாய்ப்போனாளே! என்று அழுது துக்கித்து ஓலமிடுவார்கள்.

சதுக்க பூதம் said...

Athiyaman, Correct solution is removal of corruption. Not selling all our resources to western orporations. Lots of corruption are there in US than india. Iraq war is a biggest corruption. 100's of bilions of tax payer money are transferred to companies owned by senators. In bay area news paper, i am seeing one corruption charge investigation in every week. You are seeing corruption in 1000s,lakhs. If MNC gets the full power. They will do bribe 1000's of crores to top politicians and scrub our resources. Thats what happened in south america. You told about corruption about pSU. Real corruption in massive scale is happeneing in arms purchase by MNC by quatroche's etc. corruption is there in tune of 1000's of crores. So selling our assets to MNC will aggrevate the problem and it will increases the corruption in very high level in huge quantity. It will not solve the issue.
SOCIALISM IS NO WAY RELATED TO CORRUPTION.PROBLEM IS WITH PEOPLE.IF YOU BUILD CAPITALISM WITH THIS PEOPLE, MORE CORRUPTION WILL COME. UNLESS RICH-POOR DIVIDE IS ELIMINATED IN DEMOCRACY, CORRUPTION WILL BE THERE.Current policy increases the divide

K.R.அதியமான். 13230870032840655763 said...

1.Not all MNCs are corrupting and evil. you haven't properply understood or answerd my questions regarding the entry of MNCs into India since 1991 like :
MS, Google, Ford, Hyndai, Grundfoss pumps, GE, Alstom, Telcom MNCs, and in many many other areas. Would we have been bettr off without them ? We followed that stupid import-substitution model until 1991 with
low growth, huge poverty and stagnation with unemployment. The S.Amercian economie too did the same and learnt bitter lessons about 'revoultion' and other leftist ideals. Pls read about the current boom in Chile and why for the past 25 years they did not resturn to Allede's path even after Pinochet was over thrown.

http://en.wikipedia.org/wiki/Miracle_of_Chile

And see this vital link between corruption and economic freedom :

http://athiyaman.blogspot.com/2007/05/ethics-corruption-and-economic-freedom.html
-------------------------

your comment :

////SOCIALISM IS NO WAY RELATED TO CORRUPTION.///

how naive and wrong and ill-informed you are !!!!

We Indians could mobilise and oragnaise selfless men and women to fight for our hard woen freedom from the British with little resources or support. The calibre of people and leaders of those days were slowly corrupted in the newly independent and socialsit India ? How and why did we became corrupt to this extent ?

My old article :
Subject: Why Indians became cynical and corrupt ?
From : K.R.Athiyaman, Chennai - 96

WHY INDIANS BECAME CORRUPT AND CYNICAL ?

India achieved freedom in 1947 after intense struggle
and sacrifice by a dedicated and idealistic people. We
have slowly lost the high ideals and honesty since
then.

The main culprit is the socialistic economic model
followed since 1950, coupled with population
explosion. Socialistic polices, in the name of
egalitarianism, created crony capitalism (license,
permit, quota raj), along with confiscatory tax regime
and double digit inflation.

The government printed enormous quantity of money to
finance its huge programs and investments. It resulted
in double digit inflation. Additional resources were
raised through very high taxation (upto 95 % income
tax rate). The triple attacks of inflation, license
raj and high taxation eroded our values and morals. A
bloated bureaucracy was created to administer the
economy, which was a breeding ground for corruption
and cronyism. Tight controls and regulations strangled
economic growth with high unemployment.

Industrialists and traders began to evade taxes which
were perceived to be unfair. The tax administration
became increasingly corrupt. Respect for the rule of
law slowly decreased. The cynicism spread slowly and
political parties promised the heaven for the people
and began to purchase votes. Subsidies and propaganda
of government machinery changed the values and outlook
of common man, who began to look upon the government
to for all his wants. When the voters began to sell
their votes for money and other considerations,
corruption set in. Irresponsible trade unionism
(especially of government sector employees) eroded
work ethics of the organized sector, while the
unorganized sector (who are the majority) were
helpless and squeezed.

Individual initiative and enterprise were discouraged
and a whole generation of Indians became job-seekers
instead of job creators. There were isolated pockets
of excellence where enterprising attitude of locals
resulted in prosperity for the region. For example
textile industry grew in Coimbatore district while
trucking industry in Namakkal.

Reckless borrowing of governments, which were living
beyond their limits, resulted in a debt trap and high
inflation. All this took our nation to near bankruptcy
in 1990-91. And since liberalization began in 1991,
economic growth is high and the hidden potential of
our economy has been unleashed.

We are a living proof of the prediction of Lord
Keyenes who said '..there is no surer way of
undermining a nation’s character than by undermining
her currency..'

'High taxation leads to evasion, which makes people
cynical ; and this cynicism is a slow poison which
ultimately destroys democracies' says Peter Drucker
in his book, The New Realities. (1999)

Our cynical attitude is highlighted in the way vested
interests and apathy have distorted, reservation
policy, trade unionism, subsidies and environmental
issues.Economic health can be restored, but morals of
a people, once lost, is difficult to repair. It may
take many decades for full restoration.

K.R.அதியமான். 13230870032840655763 said...

For a change why don't see this blog of a young hitman from San Fransisco bay area (who might be your neighbour now) who spent last one year in India :

http://www.bankerinindia.typepad.com/

Also you may try :

indianeconom.org

for some perspectives.

K.R.அதியமான். 13230870032840655763 said...

Pls try :

http://www.swaminomics.org/
indianeconomy.org
--------

How foreigners improve our standards
By Swaminathan S. Anklesaria Aiyar

Earlier Indian companies cooked their books, kept profits black, and rigged their share prices up. Once foreign investors entered the market, they marked down the price of dodgy companies while paying high prices for companies with good standards.

Some Indians are gleeful about the terrible bashing China's image has taken after a spate of scandals about the quality of its exports to the US.

l Toothpaste and medical exports contained toxic antifreeze, passed off as glycerine

l Gluten in pet food contained toxic melamine, and poisoned thousands of American dogs and cats

l Fish were contaminated with banned antibiotics and chemicals

l Toys contained banned lead paint

l Juice exports had unsafe colour additives l A toxic dye was used to colour egg yolks red

l Pork was tainted with clenbuterol, a banned feed additive

l 450,000 tyres were found unsafe, liable to burst

The problem extended beyond exports. An internal Chinese survey in the first half of 2007 disclosed that one-fifth of the products of 6,300 factories had quality or safety violations. A reporter of the Los Angeles Times, who was investigating a case where bribes saved a company from penalties for light bulbs that exploded, was kidnapped and threatened by company employees. They told him that complaining to the authorities would not help him: they were the de facto authorities.

China's best-known consumer activist, Wang Hai, says that informants reporting frauds confidentially can wind up dead. “A good system for guaranteeing quality simply doesn't exist in China," he says.

Yet, dramatic things have happened after the export scandals. To save face, China has banned the import of some US products as unsafe. Beyond this tokenism, China has investigated and shut down 180 food factories for using banned chemicals. A new law has been drafted providing for severe penalties for companies violating safety norms. And the head of the food and drugs administration has been executed for accepting bribes ($850,000) from crooked companies. So, the cost (and shame) of the export scandal has galvanised China to do what no amount of domestic consumer activism could: improve standards sharply across industries. The main beneficiaries will be Chinese consumers, not Americans. So, the export scandal is actually a huge blessing in disguise.

This should not surprise Indians, who have seen standards in several areas improve radically after globalisation. In the old days of self-sufficiency, the Indian auto industry emitted massive pollutants without a second thought. But competition with global producers in the domestic and export markets forced them to adopt Euro emission norms. The courts too seized on the Euro norms to discipline polluting industries. The main beneficiaries are Indian consumers, not foreign buyers.

Indian capital markets are among the best in the Third World. Yet, in 1990 the Bombay Stock Exchange was a den of thieves, where crooked brokers and companies rigged prices and duped small investors. One-tenth of all paper share certificates were for-ged. Trades were not settled for months. But when India sought to attract FIIs, they complained bitterly, and demanded reforms. That was a major reason — the Harshad Mehta scandal was another — for reforming the stock exchanges, dematerialising shares, and producing the fastest rolling settlements in Asia. Thus global pressure raised standards, benefiting Indian investors much more.

In the days of self-sufficiency, Indian companies cooked their books, kept profits black, and rigged their share prices up. But once foreign investors entered the Indian market, they marked down the price of dodgy companies while paying high prices for companies with good standards. For the first time, honesty actually paid. Companies found that keeping their profits white and paying taxes on them was good policy, since it enabled the companies to raise fresh equity at much higher prices. The impetus for change came from foreign investors, but the main beneficiaries were Indians.

The Institute of Charted Accountants of India has been upgrading its standards to global norms. It will fully adopt global IFRS standards by 2011.

Banking standards were abysmal in the 1980s, and bank balance sheets were fairy tales. But after economic reforms, Indian banks adopted Basel-1 norms, and are now moving towards Basel-2 norms. The need to be globally competitive has catalysed a drive for world-class quality. Once, Indian drugs were reputed to be cheap but of dubious quality. The problem has not disappeared. But all the top drug companies want to become multinationals, and have raised their standards hugely. Indian hospital and research standards were once too suspect for global companies to risk clinical trials in India. But now standards have gone up, and Indian clinical trials have a decent reputation.

When i became a journalist in 1965, consumer surveys showed that three-quarters of all food products sold loose were adulterated, often with toxic materials. Today, India has become a significant exporter of processed foods, and companies have to observe global standards. Some still cut corners, like their Chinese counterparts. But the more we export, and the more scandals we have, the better will be Indian quality and safety.

In one respect, we have failed miserable to globalise enough. In India, no inspector is executed for taking bribes, as happened in China. Why not? This is the sort of globalization that even leftists will cheer.

சதுக்க பூதம் said...

Arhiyaman, Thanks for the comment. Let me see the links and info leisurely and give my opinion

Anonymous said...

hi,this is response to the comment posted in your blog.I am not an economist but i share my view as a common man.The economic growth rate has to be reflected in improvement of the living standard of ALL indians.But the reality is different.If some indians has a choice in model of car or bike is not growth.There should be holistic development in all sections like infrastructure,manufacturing,agriculture,healthcare and resources protection and development.I think the rank in quality of life index is more reflective than growth rate.I would like to add that today i am blogging not because of cheaper computers but due to my awareness and knowledge that was provided to me by my forefathers who aimed for an egalitarian society.Educational right was denied to majority of people in the name of caste.Leaders with socialist idealogies only opened the door of schools,hospitals and temples for all.Banks before nationalization did not serve to all.Even today private banks don't function in rural areas.And all fields were not open to all like business has to be done by certain section.Anyone who is efficient can't open a hotel or shop or any business venture.I don't agree with that comment regarding "liberalization should have been in 1947 itself".Arrival of cola has actually abolished so many small companies .The monopoly is done by cola and where is the competition?They use different brand names thats all.MNC's gain from us,so we should also gain from them.It has to be mutual.We are giving them the infrastructure ,human resources and market and we have every right to safeguard our natural resources like groundwater and fertile lands.If the widening of rich_poor gap is not controlled loss is for all.Because the marginalised and exploited people will resort to violence for survival and the vicious cycle of violence breeding violence cannot be broken.Survival of fittest is the jungle rule,not for humans.Inclusive growth should be the norm and capitalism is not going to do that.